Distinguished

Ten Top students English Department for the academic year 2015 -2016

 
No Names Average
1 Rachad Samah Shaker 81.629
2 Baneen Rahman Abd 80.816
3 Huda Ghalid Rahy 79.389
4 Zainab Falah Ahmed 79.289
5 Safaa Adnan Zamil 78.814
6 Baneen Adb Al-Hassan Abd 78.783
7 Baneen Talib Abdoon 76.398
8 Gaid Majid Tuama 76.315
9 Nabeel Haidar Askaar 76.028
10 Ragad Samah Shaker 81.629

 

 

Ten Top students Computer Department for the academic year 2015 -2016

 
No Names Average
1 Iyman Saleem Razaq 92.586
2 Noor Hameed Shaheed 88.702
3 Zahraa Ali Rasheed 86.393
4 Huda Hazim Khadhim 82.503
5 Mohammed Sahib Alywi 81.847
6 Kifaah abass Malik 81.724
7 Ahmeed Reda Azeez 81.160
8 Duaa Ameer Mohammed 79.690
9 Husham Abed Aly 79.611
10 Zainab Kamil Adreoeesh 79.143

 

Ten Top students Art Department for the academic year 2015 -2016

 

No Names Average
1 Noor Shakir Mahmood 94.4796154
2 Aymn Alwan Hadi 92.4928205
3 Amaar Mohamed Aly

 85.9332692

4 Ameed Rahi Nema 85.5832479
5 Duaa Abass Flaih

 81.3476709

6 Nabaa Mahdi Nasir 78.8988889
7 Israa Jasem Hamad

 76.6648632

8 Ahmad Yousif Abd

 76.5730128

9 Syoof Mohamed 75.9780983
10 Hala Farooq Mohsen 75.9687393

 

 

Ten Top students Quraan Department for the academic year 2015 -2016

No Names المعدل التراكمي
1 Alaa Aly Hussain 97.10014467
2 Nabaa Abass Abd Al- Ameer 93.7474527
3 Sabreen Abd Al- Reda 93.01496218
4 Fatema Hatam Kadhim 92.83192526
5 Russul Alwan Taih 92.52180203
6 Hind Abass Ubaid 92.20725454
7 Ameena Ryad Aly 92.09162414
8 Bushra Aly Naji 91.72671662
9 Braa Haleem Shaheed 91.17248792
10 Zahraa Ayad Mohamed 90.34076082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joomla Templates - by Joomlage.com